Shopify

Plantza v1.0 – Gardening & Houseplants Shopify Theme

Plantza v1.0 – Gardening & Houseplants Shopify Theme

Plantza is a Shopify Theme, it isn’t just ordinary Shopify Theme, its a new look of soft and clean professionalism for Gardening, Houseplants, Landscaping etc..

Demo
https://themeforest.net/item/plantza-gardening-houseplants-shopify-theme/26918720

Download
https://www.filecad.com/it5n/Plantza-v1.0---Gardening-&-Houseplants-Shopify-Theme.rar

Sponsored